ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

آسپرژیلوس

قارچ آسپرژیلوس و پنومونى در جوجه‌ها

قارچ آسپرژیلوس و پنومونى در جوجه‌ها ۱۳۹۶/۵/۲ 10:01:40 AM

آسپرژیلوزیس به بیماری ایجاد شده در اثر عفونت با اعضای جنس قارچی آسپرژیلوس (که دارای حدود ۶۰۰ گونه است) اطلاق می‌گردد که به پنومونی قارچی جوجه‌ها نیز شناخته می‌شود.

آلودگی آسپرژيلوس در پرندگان

آلودگی آسپرژيلوس در پرندگان ۱۳۹۵/۶/۱۰ 2:30:16 PM

آسپرژیلوس عامل بیماری عفونی پرندگان است وعامل آن قارچ می‌باشد و از خصوصیات آن ناراحتی تنفسی و وجود پلاك‌های كازئوز (پنیری) درریتین و كیسه‌های هوائی می‌باشد.