ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کرچی

رفتار کرچی و لانه گزینی کبوتر

رفتار کرچی و لانه گزینی کبوتر ۱۳۹۶/۴/۴ 4:18:41 PM

رفتار کرچی در کبوتر عبارت است از: خاتمه تولید تخم، خوابیدن بر روی تخم‌ها و مراقبت از جوجه‌های جوان می‌باشد.

دلایل توقف تولید تخم مرغ در مرغ های تخم گذار

دلایل توقف تولید تخم مرغ در مرغ های تخم گذار ۱۳۹۴/۶/۱۶ 5:17:22 PM

پولت تخم گذار در ۲۰ - ۱۸ هفتگی تخمگذاری را شروع می‌کند و در حدود ۳۵ هفتگی به اوج تخمگذاری می‌رسد که در این هنگام میزان تخم‌گذاری بیش از ۹۰‌درصد می‌باشد ( ۹ تخم در ۱۰ روز به ازای هر مرغ یا ۹ تخم در یک روز به ازای ۱۰ مرغ ).

عناوین اصلی