• استفاده از طب سوزنی در معالجه کرچی مرغ

  فواید طب سوزنی

  مرغداران در سراسر دنیا ممکن است به زودی برای آنکه یاد بگیرند از طب سوزنی چگونه برای مرغ‌های خود استفاده نمایند تحت آموزش قرار بگیرند.

 • رفتار کرچی و لانه گزینی کبوتر

  کرچی و لانه گزینی کبوتر

  رفتار کرچی در کبوتر عبارت است از: خاتمه تولید تخم، خوابیدن بر روی تخم‌ها و مراقبت از جوجه‌های جوان می‌باشد.

 • دلایل توقف تولید تخم مرغ در مرغ های تخم گذار

  پولت تخم گذار در ۲۰ - ۱۸ هفتگی تخمگذاری را شروع می‌کند و در حدود ۳۵ هفتگی به اوج تخمگذاری می‌رسد که در این هنگام میزان تخم‌گذاری بیش از ۹۰‌درصد می‌باشد ( ۹ تخم در ۱۰ روز به ازای هر مرغ یا ۹ تخم در یک روز به ازای ۱۰ مرغ ).

عناوین اصلی