• پرریزی اجباری (تولک بردن) مرغ تخمگذار

  پرریزی اجباری، تولک بردن

  هدف از پرریزی اجباری (تولک بردن) پرندگان بهبود کیفیت تخم‌مرغ یا تغییر دوره تولید مرغ‌ها می‌باشد.

 • تولکی یا پر ریزان در پرندگان

  تولکی یا پر ریزان در پرندگان

  تولکی (پر ریزان) راهی برای تجدید پرهای پرنده و نگه داشتن پرنده در شرایط ایده‌آل است. این امر باعث پرواز کارآمد، تنظیم حرارت بدن، حفاظت از عوامل محیطی و یا تولیدمثل (جفت یابی) مناسب می‌شود.

 • دلایل تولک بی موقع قناری

  تولک بی‌موقع قناری

  در تولک بی‌موقع قناری، پرنده خارج از فصل مربوط گرفتار تولک می‌شود و این را نباید بعنوان یک بیماری تلقی کرد بلکه بروز آن در اثر عدم رعایت بعضی از شرایط زندگی قناری و یا از آثار و عواقب ابتلا به یک مرض دیگر است.

 • دلایل توقف تولید تخم مرغ در مرغ های تخم گذار

  پولت تخم گذار در ۲۰ - ۱۸ هفتگی تخمگذاری را شروع می‌کند و در حدود ۳۵ هفتگی به اوج تخمگذاری می‌رسد که در این هنگام میزان تخم‌گذاری بیش از ۹۰‌درصد می‌باشد ( ۹ تخم در ۱۰ روز به ازای هر مرغ یا ۹ تخم در یک روز به ازای ۱۰ مرغ ).

عناوین اصلی