ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

توکان

گران قیمت ترین حیوانات جهان!

گران قیمت ترین حیوانات جهان! ۱۳۹۴/۶/۲۴ 12:28:31 PM

در دنیای حیوانات هم تعدادی به دلیل برخی ویژگی های خاص از ارزش بیشتر و به همان نسبت از قیمت بالاتری برخوردارند.

عناوین اصلی