ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

اردک

اردک بهترین حیوان خانگی

اردک بهترین حیوان خانگی ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ 11:47:58 AM

چندین اردک بخرید. جوجه اردک بهترین گزینه برای خرید به عنوان حیوان خانگی هستند. حتماً باید بیش از یکی خریداری کنید زیرا اردک‌ها حیواناتی اجتماعی هستند و در این حالت احساس امنیت و شادی بیشتری می‌کنند.

عناوین اصلی