ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

حل مشکلات مایکوتوکسین در خوراک نشخوارکنندگان

حل مشکلات مایکوتوکسین در خوراک نشخوارکنندگان ۱۳۹۹/۴/۷ 11:52:36 AM

مایکوتوکسین‌ها در خوراک یک تهدید جدی برای سلامت و سودمندی گاو هستند. با این حال ماهیت این تهدید، عواملی که آن را شکل می‌دهند و پیامدهای آن برای عملکرد گاو، بسیار کمتر قابل درک است.

مسمویت نیتراتی در نشخوارکنندگان (بخش اول)

مسمویت نیتراتی در نشخوارکنندگان (بخش اول) ۱۳۹۶/۸/۱۵ 2:34:17 PM

نیترات ترکیبی است شیمیایی که به صورت طبیعی در ساختار بدن موجود زنده نیز تولید می‌شود. نیترات خودش مضر نیست این نیتریت است که سم است. در این بخش مقاله می‌پردازیم به: تجمع نیترات در گیاهان علوفه‌ای، احیای نیترات در شکمبه

روده بزرگ و کوچک در گاو

معرفی دستگاه گوارش گاو (بخش چهارم)

معرفی دستگاه گوارش گاو (بخش چهارم) ۱۳۹۶/۴/۲۶ 9:55:41 AM

گاوها 7 تا 10 ساعت از روز را جهت نشخوار سپری می‌کنند. در نشخوار افزایش هضم فیبر از طریق کاهش اندازه ذرات مواد خوراکی و افزایش سطح هضم ‌آن‌ها صورت می‌گیرد.

بافرها و اهمیت آنها در جیره نشخوار‌کنندگان (گاو)

بافرها و اهمیت آنها در جیره نشخوار‌کنندگان (گاو) ۱۳۹۵/۶/۱۵ 11:47:13 AM

مواد شیمیایی زیادی تا‌کنون به عنوان بافر در تغذیه نشخوارکنندگان مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. افزودن برخی از این بافرها فقط سبب خنثی کردن اسیدیته شکمبه می شوند، در‌حالی که برخی بافرها علاوه بر این امر سبب افزایش PH شکمبه نیز می‌شوند.

عناوین اصلی