• بیماری یون در دام

  بیماری یون

  بیماری یون یا پاراتوبرکلوزیس یک بیماری عفونی مزمن غیرقابل درمان در نشخوارکنندگان در سراسر جهان است. بیماری از نظر اقتصادی حائز اهمیت می‌باشد.

 • خصوصیات عمده گوسفند

  خصوصیات عمده گوسفند

  گوسفند ازنظر جانورشناسی متعلق به دسته نشخوارکنندگان (Ruminatia) می‌باشد. از دیدگاه سودمندی همه نشخوارکنندگان در زندگی بشر مهم می‌باشند.

 • اصول نمونه برداری درموارد سقط جنین و ارسال آنها به آزمایشگاه

  اصول نمونه برداری از جنین سقط شده و ارسال آنها به آزمایشگاه

  مهم‌ترین نکته در مراحل استفاده از آزمایشگاه تشخیصی، دقت در هنگام نمونه‌برداری و جمع‌آوری نمونه‌ها است. نمونه‌ها باید صحیح و با کیفیت مناسب به آزمایشگاه ارسال گردند.

 • سرنوشت مایکوتوکسین ها در نشخوارکنندگان

  سرنوشت مایکوتوکسین ها در نشخوارکنندگان

  مایکوتوکسین‌هایی که توسط خوراک وارد بدن نشخوارکنندگان می‌شوند به شکل‌های مختلف برروی بدن حیوان تاثیر می‌گذارند یا دفع می‌شوند.

 • بتائین در خدمت تغذیه نشخوارکنندگان

  بتائین در خدمت تغذیه نشخوارکنندگان

  بتائین در تغذیه نشخوارکنندگان چه فوایدی خواهد داشت و چگونه به سلامن دام کمک خواهد کرد؟

 • حل مشکلات مایکوتوکسین در خوراک نشخوارکنندگان

  حل مشکلات مایکوتوکسین در خوراک نشخوارکنندگان

  مایکوتوکسین‌ها در خوراک یک تهدید جدی برای سلامت و سودمندی گاو هستند. با این حال ماهیت این تهدید، عواملی که آن را شکل می‌دهند و پیامدهای آن برای عملکرد گاو، بسیار کمتر قابل درک است.

 • مسمویت نیتراتی در نشخوارکنندگان (بخش اول)

  مسمویت نیتراتی در نشخوارکنندگان

  نیترات ترکیبی است شیمیایی که به صورت طبیعی در ساختار بدن موجود زنده نیز تولید می‌شود. نیترات خودش مضر نیست این نیتریت است که سم است. در این بخش مقاله می‌پردازیم به: تجمع نیترات در گیاهان علوفه‌ای، احیای نیترات در شکمبه

 • روده بزرگ و کوچک در گاو

  معرفی دستگاه گوارش گاو (بخش چهارم)

  نشخوار گاو

  گاوها 7 تا 10 ساعت از روز را جهت نشخوار سپری می‌کنند. در نشخوار افزایش هضم فیبر از طریق کاهش اندازه ذرات مواد خوراکی و افزایش سطح هضم ‌آن‌ها صورت می‌گیرد.

 • بافرها و اهمیت آنها در جیره نشخوار‌کنندگان (گاو)

  مواد شیمیایی زیادی تا‌کنون به عنوان بافر در تغذیه نشخوارکنندگان مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. افزودن برخی از این بافرها فقط سبب خنثی کردن اسیدیته شکمبه می شوند، در‌حالی که برخی بافرها علاوه بر این امر سبب افزایش PH شکمبه نیز می‌شوند.

عناوین اصلی