• "عسل" قاتق نان یا قاتل جان

    یک کارشناس بهداشت مواد غذایی درباره مواقعی که عسل «سم» می‌شود، توضیحاتی را ارائه کرد.

  • بوتولیسم در پرندگان

    بوتولیسم بیماری فلج کننده‌ای است که با بلع سم ناشی از باکتری کلستریدیوم بوتولینوم ایجاد می‌شود.

عناوین اصلی