• خلاصه ای درباره پرورش قرقاول

    درباره پرورش قرقاول

    در حال حاضر با توجه به تمایل مردم به کسب درآمد در منزل و کارآفرینی، یکی از مشاغلی که طرفداران بسیاری پیدا کرده است پرورش قرقاول و سایر مرغ و ماکیان است.

  • اصول پرورش و نگهداری قرقاول

    قرقاول یکی از زیباترین گونه‌های پرندگان زینتی می‌باشد و بسیاری از افراد جامعه به پرورش، نگهداری، شکار و یا مصرف گوشت این پرنده علاقمند هستند.

  • اصول تغذیه و جیره غذایی در پرورش قرقاول

    یکی از موارد مهم در پرورش قرقاول مسئله تغذیه می‌باشد. تغذیه طیور بخش مهمی از وظایف یک پرورش‌دهنده طیور را تشکیل می‌دهد. تغذیه از دو جنبه بهداشتی و اقتصادی حائز اهمیت است.

عناوین اصلی