• کنترل ستر در مرغداری

  کنترل ستر در جوجه کشی

  هچر نمی‌توانـد شـرایط نامطلوبی را که در دوره انکوباسیون تخـم‌مرغ‌ها در ستر وجود داشته تصحیح نمایـد بنابراین صحت عملکـرد ستر در طی دوره انکوباسیون تخـم‌مـرغ بسیار مهـم اسـت.

 • واحدهای مختلف موردنیاز در سیستم جوجه کشی

  واحدهای مختلف موردنیاز در سیستم جوجه کشی

  جهت فراهم نمودن هوا و تهویه لازم در دستگاه‌های جوجه‌کشی واحدهای زیر موردنیاز است؛

 • ارزیابی کیفیت جوجه ها

  ارزیابی کیفیت جوجه ها

  اصطلاح «کیفیت جوجه‌ها» یک اصطلاح کلی است که می‌تواند دربرگیرنده جنبه‌های گوناگون، از ویژگی‌های جسمانی که مستقیماً می‌توان آنها را مشاهده کرد، تا ویژگی‌های پنهان باشد.

 • نحوه ذخیره سازی تخم مرغ های نطفه دار در میزان جوجه درآوری

  نحوه ذخیره سازی تخم مرغ های نطفه‌دار در میزان جوجه درآوری

  نگهداری ضعیف یا طولانی مدت و انبار کردن تخم‌مرغ باعث ضرور و زیان و کاهش میزان جوجه درآوری تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار می‌شود. حفظ جوجه درآوری در تخم‌مرغ‌های انبار شده تجاری بوسیله گرما دادن در دوره نگهداری تخم‌مرغ امکان‌پذیر شده است.

 • بهبود تیتردهی واکسن برونشیت در هچری ها

  بهبود تیتردهی واکسن برونشیت در هچری ها

  استفاده از واکسن‌های برونشیت عفونی طیور توأم با سایر مواد افزودنی جهت اسپری توصیه نمی‌شود. نسل جدید با تثبیت‌کننده نه فقط جلوگیری از خیس شدن جوجه‌ها می‌کند بلکه اثربخشی این‌گونه واکسن را نیز بهبود می‌بخشد.

 • بازرسی های مرتب برای جلوگیری از صدمات ناشی از جابجایی تخم مرغ ها

  بازرسی های مرتب برای جلوگیری از صدمات ناشی از جابجایی تخم مرغ ها

  با افزایش استفاده از اتوماسیون در حمل و نقل، وقتی به کارخانجات جوجه‌کشی (Hatchery) سرکشی می‌کنیم، غالبأ تعداد فراوانی از صدمات ناشی از جابجایی را می‌بینیم.

 • پی بردن به وضع میکروبایولوژی جوجه های یک‌روزه

  پی بردن به وضع میکروبایولوژی جوجه‌های یک‌روزه

  پولت‌هایی که به مرغداری می‌رسند می‌باید از نظر سلامتی کاملاً مطمئن و بی‌نقص باشند. برای بررسی و مدیریت سلامت جوجه‌های یک‌روزه باید به نکاتی که در این نوشته آمده است توجه کنید.

 • آیا فراهم بودن آب و خوراک به هنگام هچ به تندرستی جوجه ها کمک می کند؟

  آیا فراهم بودن آب و خوراک به هنگام هچ به تندرستی جوجه‌ها کمک می‌کند؟

  به تازگی، در برخی از هچری‌ها، بی‌درنگ آب و خوراک، در دسترس جوجه‌های تازه هچ شده قرار داده می‌شود. آیا این روش مدیریت تازه، به راستی کارآیی، تندرستی و آسایش جوجه‌ها را فراهم می‌کند؟

 • ستر و هچر در جوجه کشی

  ستر و هچر در جوجه کشی

  در تمامی طول دوره جوجه‌کشی از تخم‌های نطفه‌دار پرندگان، جوجه‌کشی طبیعی و مصنوعی (ماشین جوجه‌کشی) 2 مرحله مختلف وجود دارد به نام ستر (setter) و هچر (hatcher)

عناوین اصلی