• واحدهای مختلف موردنیاز در سیستم جوجه کشی

  واحدهای مختلف موردنیاز در سیستم جوجه کشی

  جهت فراهم نمودن هوا و تهویه لازم در دستگاه‌های جوجه‌کشی واحدهای زیر موردنیاز است؛

 • ستر و هچر در جوجه کشی

  ستر و هچر در جوجه کشی

  در تمامی طول دوره جوجه‌کشی از تخم‌های نطفه‌دار پرندگان، جوجه‌کشی طبیعی و مصنوعی (ماشین جوجه‌کشی) 2 مرحله مختلف وجود دارد به نام ستر (setter) و هچر (hatcher)

 • شرایط محیطی ستر

  هچر نمی‌تواند شرایط نامطلوبی را که در دوره انکوباسیون تخم‌مرغ‌ها در ستر وجود داشته تصحیح نماید بنابراین صحت عملکرد ستر در طی دوره انکوباسیون تخم‌مرغ بسیار مهم است.

عناوین اصلی