• سموم دفع آفات ( فسفره، کلره، کرباماته)

  سموم دفع آفات ، فسفره، کلره، کرباماته

  برای تشخیص سموم دفع آفات مانند فسفره، کلره یا کرباماته، در بدن دام باید از روش زیر کمک بگیرید؛

 • دیازینون 60٪ (مک سیدول 60٪ EC)

  دیازینون 60٪ ، مک سیدول 60٪ EC

  دیازینون 60٪ (مک سیدول 60٪ EC) با اثر گوارشی و تماسی دارای تاثیر وسیعی بر روی انگل‌های جلدی دام و خاصیت ابقائی مطلوبی بر روی پوست می‌باشد.

 • اثرات تغذیه ای سموم ارگانو فسفره (فوزالون و دیازینون) در دام

  آفت‌کش‌های اُرگانوفسفره، دسته‌ای از مواد شیمیایی فسفردار بوده که برای کنترل طیف وسیعی از آفات در بخش کشاورزی به‌کار برده می‌شوند و کاربرد این سموم درحال حاضر در جهان رو به گسترش می‌باشد. این ترکیبات فسفره‌ی آلی دارای اثرات بیولوژیکی متنوعی می‌باشند.

عناوین اصلی