• مقایسه تاثیر کاربرد جیره ای بنتونیت و زئولیت در دام و طیور

  مقایسه تاثیر کاربرد جیره ای بنتونیت و زئولیت در دام و طیور

  استخراج فلزات و فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی سبب آلودگی خاک‌ها به فلزات سنگین شده‌اند که این فلزات ازطریق گیاهان آن منطقه به دام قابل انتقال است. یکی از روش‌های کنترل این آلودگی نیز، استفاده از کانی‌های جاذب است.

 • پیش بینی ارزش غذایی جیره روزانه گاوهای شیری

  پیش بینی ارزش غذایی جیره روزانه گاوهای شیری

  فاکتورهای متعددی بر میزان هضم در گاوها تاثیرگذار هستند. عملکرد اولیه شکمبه تجزبه فیبرو سنتز پروتئین‌های میکروبی است که به همان میزانی که انرژی و پروتئین استفاده شده توسط گاو که از شکمبه تامین می‌شود مهم است.

 • ارزش غذایی خوراک های معمول برای تغذیه بره ها

  ارزش غذایی خوراک‌های معمول برای تغذیه بره‌ها

  بره‌ها پس از تولد برای رشد به مینیمم 15 و ماکزیمم 18درصد پروتئین احتیاج دارند. در این خبر ارزش غذایی خوراک‌های معمول که در جیره بره‌ها استفاده می‌شود، بررسی شده است.

 • علل کم اشتها شدن دام ها

  علل کم‌اشتها شدن دام‌ها

  علل مختلفی ازجمله مناسب نبودن خوراک و جیره غذایی یا وجود بیماری در دام می‌تواند اشتهای حیوان را کاهش دهد. با ذکر مواردی در این نوشته به برخی از این دلایل پی می‌بریم.

 • اسیدی فایرها در خوراک دام و طیور

   اسیدی‌فایرها خوراک دام و طیور

  اسیدیفایرهای خوراکی (اسیدی کننده‌ها)، اسیدهایی هستند که به خوراک افزوده می‌شوند تا pH خوراک و دستگاه گوارش و سیتوپلاسم میکروبی را کاهش داده و مانع از رشد فلور میکروبی پاتوژن در روده گردد.

 • نقش پروبیوتیک ها در تغذیه دام و طیور

  پروبیوتیک‌ها در تغذیه دام و طیور

  پروبیوتیک‌ها مکمل میکروبی زنده خوراکی هستند که سبب بهبود توازن میکروبی روده می‌گردند. مکمل پروبیوتیکی، شامل یک یا چند سویه سلول میکروبی است که قادر به تداوم زیستن یا تکثیر شدن درون روده فرد میزبان را دارد.

 • نتایج یک پژوهش حاکیست؛

  پودر سبز باعث افزایش مقدار شیر گاو می شود

  پودر سبز

  پژوهشگر گیلانی عنوان کرد: جانشین کردن پودر سبز به میزان یک‌سوم در جیره غذایی گاوهای شیری باعث افزایش مقدار شیر می‌شود.

عناوین اصلی