ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

پشم

آشنایی با دستگاه پشم چینی

آشنایی با دستگاه پشم چینی ۱۳۹۵/۱۰/۹ 9:24:51 AM

دستگاه پشم‌چینی برای پشم‌چینی گوسفند، بز و شتر ساخته شده است. دو تیغه برش باهم تشکیل یک دسته تیغ و شانه را می‌دهند که جهت برش پشم بکار می‌رود.

عناوین اصلی