ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

بیماری گورم یا استرانگل (strangles)

بیماری گورم یا استرانگل (strangles) ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ 10:07:26 AM

عامل بروز بیماری گورم یا استرانگل (strangles) باکتری به نام استرپتوکوکوس اکویی است که در لوزه‌های اسب جای دارد. باکتری از طریق دام آلوده یا حامل در اثر تماس مستقیم یا غیرمستقیم به دام حساس انتقال می‌یابد.

عفونت های استرپتوکوکال در ماهی

عفونت های استرپتوکوکال در ماهی ۱۳۹۴/۶/۲۳ 3:50:04 PM

استرپتوکوکوس عبارت از بک جنس بزرگ باکتری‌ها که شامل تعدادی گونه است و باعث بیماری‌های عفونی شدید در میزبانهای مختلف می‌گردد.

عناوین اصلی