ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

عفونت های استرپتوکوکال در ماهی

عفونت های استرپتوکوکال در ماهی ۱۳۹۴/۶/۲۳ 3:50:04 PM

استرپتوکوکوس عبارت از بک جنس بزرگ باکتری‌ها که شامل تعدادی گونه است و باعث بیماری‌های عفونی شدید در میزبانهای مختلف می‌گردد.

عناوین اصلی