ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کزاز

کلستریدیوم تتانی عامل بیماری کزاز

کلستریدیوم تتانی عامل بیماری کزاز ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ 12:41:15 PM

کلستریدیوم تتانی عامل بیماری مهلک کزاز می‌باشد. کزاز یک بیماری عفونی بسیار کشنده مشترک بین انسان و پستانداران است که بوسیله زهرابه یا توکسین کزاز ایجاد می‌شود.

بیماری های مشترک انسان و اسب

بیماری های مشترک انسان و اسب ۱۳۹۴/۶/۲۳ 3:13:19 PM

به تدریج که انسان با بیماریهای باکتریایی، ویروسی و انگلی آشنا و به کشف عامل آنها دست یافت عوامل بیماری زا را در انسان و حیوانات مورد بررسی قرار داد و در همین ارتباط بیماریهای اسب به خصوص بیماریهای مشترک بین اسب و انسان نیز مورد توجه قرار گرفت.

عناوین اصلی