ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

قوچ

آماده کردن قوچ برای جفت گیری

آماده کردن قوچ برای جفت گیری ۱۳۹۸/۶/۳۰ 12:10:49 PM

قوچ‌های سالم، شرایط و انرژی لازم برای بارورسازی میش‌ها را دارند. قوچ‌هایی که شرایط خوبی برای بارورسازی دارند نسبت به دمای زیاد حساس‌تر بوده و در هوای گرم فعالیت جنسی‌شان کاهش می‌یابد.

تغذیه قوچهای مولد

تغذیه قوچهای مولد ۱۳۹۴/۲/۱۳ 3:00:15 PM

تغذیه قوچهای مولد باید به نحوی باشد که استفاده طولانی مدت پرورشی٬ با پتانسیل بالا و کیفیت مطلوب اسپرم را تضمین کند. تغذیه کمتر از حد نیاز یا مازاد بر احتیاج٬ روی تولید مثل اثر منفی دارد.

عناوین اصلی