• ناباروری ها و سقط هایی که قوچ در آن مقصر است

    ناباروری‌ها و سقط هایی که قوچ در آن مقصر است

    ناباروری‌ها و سقط هایی که توسط قوچ‌ها بوجود می‌آیند، می‌تواند در اثر بیماری‌ها یا شرایط مدیریتی در قوچ بالغ باشد و یا اینکه قوچ نابالغ باشد.

  • تغذیه قوچهای مولد

    تغذیه قوچهای مولد باید به نحوی باشد که استفاده طولانی مدت پرورشی٬ با پتانسیل بالا و کیفیت مطلوب اسپرم را تضمین کند. تغذیه کمتر از حد نیاز یا مازاد بر احتیاج٬ روی تولید مثل اثر منفی دارد.

عناوین اصلی