• مدیریت پیشگیری از کوکسیدیوز در مرغداری

    مدیریت پیشگیری از کوکسیدیوز در مرغداری

    امروزه استفاده از آنتی‌کوکسیدیال‌ها وسیله بسیار موثر در پیشگیری از کوکسیدیوز در گله‌های طیور می‌باشد، علاوه بر مصرف آنتی کوکسیدیال‌ها، مدیریت و توجه به مواردی سبب موفقیت برنامه کنترل کوکسیدیوز در طیور خواهد شد.

  • ضدکوکسیدیوزها یا کوکسیدیواستات ها

    ضدکوکسیدیوزها یا کوکسیدیواستات‌ها

    عامل بیماری کوکسیدیوز انگل تک یاخته‌ای از جنس آیمریا می‌باشد که درون روده اکثر دام‌ها و پرندگان اهلی و وحشی رشد می‌کند.

عناوین اصلی