ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

دکستروز

CALCIGLUCOJET

دکستروز + کلسیم، منیزیم، فسفر (کلسی گلوکوجت)

دکستروز + کلسیم، منیزیم، فسفر (کلسی گلوکوجت) ۱۳۹۲/۳/۷ 3:29:10 PM

سرم هیپرتونیک قندی به همراه مواد معدنی (کلسیم، منیزیم، فسفر). محلول تزریقی جهت درمان تب شیر و کمبود گلوکز و مواد معدنی (کلسیم، منیزیم و فسفر) در گاو، گوسفند و اسب می باشد.

GLUCOJET - Dextrose 50%

دکستروز 50% (گلوکوجت)

دکستروز 50% (گلوکوجت) ۱۳۹۲/۳/۶ 2:12:01 PM

محلول هیپرتونیک دکستروز %50 با اسمولاریته 775/2 میلی اسمول در میلی‌لیتر می‌باشد.

عناوین اصلی