ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

کوکسیدیا

کشت مدفوع (اسپرولاسیون / هاگ دار شدن)

کشت مدفوع (اسپرولاسیون / هاگ دار شدن) ۱۳۹۹/۳/۶ 9:56:13 AM

اسپرولاسیون اووسیست یک مرحله تکاملی است که در داخل اووسیست صورت می‌گیرد. در مدفوع تازه دفع شده اووسیست گونه‌های مختلف کوکسیدیا ممکن است شبیه هم باشد.

کنترل کوکسیدیوز، نخستین گام در عملکرد گله

کنترل کوکسیدیوز، نخستین گام در عملکرد گله ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ 12:28:33 PM

در هرکجا که مرغداری هست، گله در خطر عفونت کوکسیدیوز قرار دارد. نشانه کوکسیدیوز نهفته را که به وسیله انگل‌ها از خانواده ایمریا پیش می‌آید می‌توان در همۀ مرغداری‌ها، در سرتاسر جهان پیدا کرد.

Cryptosprodiosis ، بیماری خفته صنعت طیور

Cryptosprodiosis ، بیماری خفته صنعت طیور ۱۳۹۵/۶/۲ 11:44:58 AM

امروزه در پرورش طیور به شیوه صنعتی، انگل‌های بسیاری واجد اهمیت می‌باشند. از میان گروه‌های انگلی، برخی نیز اهمیت بیشتری دارند. Cryptosporidiosis از انواع بیماری‌های انگلی مهم در طیور صنعتی می‌باشد که برای نخستین بار توسط E.Tyzzer در سال 1907 توصیف گردید. وی انگل فوق را در غدد معدوی نوعی موش شناسایی نمود.

عناوین اصلی