ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

ویروس کش

Powder (HVP). Hemexol Virucidal Powder

پودر ویروس کش هموکسول

پودر ویروس کش هموکسول ۱۳۹۳/۱/۲۰ 11:23:09 AM

پودر ویروس‌کش هموکسول، بدون بو و بدون رنگ، محلول در آب و در بسته‌های 5 کیلوگرمی

عناوین اصلی