ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

تیلریوز

واکسن‌های انگلی دامی

واکسن تیلریوز گاوی

واکسن تیلریوز گاوی ۱۳۹۸/۳/۲۸ 10:43:00 AM

واکسن تیلریوز گاوی به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه تیلریوز حاد در گاو / گوساله استفاده می‌شود. این واکسن محصولی از واکسن و سرم‌سازی رازی است.

محلول تزریقی buthalone

بوپارواکون (بوتالون)

بوپارواکون (بوتالون) ۱۳۹۶/۸/۱۵ 11:09:19 AM

هر میلی‌لیتر داروی بوتالون حاوی 50 میلی‌گرم ماده موثر بوپارواکون می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.

آشنائی با بیماری تیلریوز (Theileriosis)

آشنائی با بیماری تیلریوز (Theileriosis) ۱۳۹۶/۲/۲۴ 12:42:11 PM

بیماری تیلریوز (Theileriosis) در ایران بنام زردی معروف است، بیماری انگلی خونی است و بعنوان بیماری مشترك بین انسان و دام تلقی نمی‌شود. ولی بعلت تغییراتی كه در گوشت ایجاد می‌كند، گوشت دام‌های آلوده غیرقابل مصرف می‌باشد.