• واکسن‌های انگلی دامی

  واکسن تیلریوز گاوی

  واکسن تیلریوز گاوی

  واکسن تیلریوز گاوی به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه تیلریوز حاد در گاو / گوساله استفاده می‌شود. این واکسن محصولی از واکسن و سرم‌سازی رازی است.

 • محلول تزریقی buthalone

  بوپارواکون (بوتالون)

  بوپارواکون، بوتالون

  هر میلی‌لیتر داروی بوتالون حاوی 50 میلی‌گرم ماده موثر بوپارواکون می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت نصر فریمان است.

 • آشنائی با بیماری تیلریوز (Theileriosis)

  بیماری تیلریوز Theileriosis

  بیماری تیلریوز (Theileriosis) در ایران بنام زردی معروف است، بیماری انگلی خونی است و بعنوان بیماری مشترک بین انسان و دام تلقی نمی‌شود. ولی بعلت تغییراتی که در گوشت ایجاد می‌کند، گوشت دام‌های آلوده غیرقابل مصرف می‌باشد.

عناوین اصلی