خرید و فروش گوزن آزاد می شود

به گزارش تاباک مازندران بسیج اقتصاد مقاومتی مازندران برای علاقمندان به پرورش و تغذیه از گوشت گوزن طرح جدیدی را ارائه کرده است که طی آن از کسانی که بخواهند وارد عرصه تولید و پرورش گوزن کنند حمایت همه جانبه م ‎کند.

با مشارکت علاقمندان تاکنون 2 مرکز پرورش گوزن راه اندازی شده است و قرار است پس از اتمام دوره آموزشی با پرداخت تسهیلات به آنان 70  گوزن بالغ برای پروری و ازدیاد نسل تحویل داده شود.