الکل

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ به عنوان یک گروه از ترکیبات شیمیایی، الکل‌ها دارای خواص مناسبی به عنوان مواد ضدعفونی‌کننده می‌باشند. خاصیت باکتریسیدی الکل‌ها بر روی میکروارگانیسم‌های فعال از خاصیت کریستاتیکی آن‌ها بیشتر است. الکل اتیلیک 70درصد در زمان کمتر از 30 ثانیه بسیاری از عوامل بیماری‌زای میکروسکوپی را ازبین می‌برد. الکل‌ها در مجاورت آب باعث تغییر شکل پروتئین‌ها گردیده؛ در صورتی که در محیط بدون آب پروتئین‌ها به سادگی تغییر ماهیت نمی‌دهند. به همین علت الکل اتیلیک خالص دارای خاصیت کمتری نسبت به الکل حاوی مقداری آب می‌باشد. الکل 95 درجه برای سطوح مرطوب و الکل 70-50 درجه برای سطوح خشک و یا کم‌رطوبت مناسب است افرادی که اتاق بیمار را گندزدائی می‌کنند بایستی حتماً دست‌هایشان را پس از اتمام کار با الکل 70درصد ضدعفونی کنند. الکل روی قارچ‌ها و باکتری‌های اسپوردار اثر ندارد و روی تعداد کمی از ویروس‌ها نیز اثر دارد.

بیشتر بدانیم:

الکل اتیلیک

خلاصه

- الکل ضدعفونی‌کننده بوده و آلبومین را منعقد می‌کند.

- قدرت نفوذ الکل 90درجه و قدرت ضدعفونی‌کنندگی الکل 90 درجه کمتر از 60 درجه است.

- حداکثر تاثیر الکل در غلظت بین 50 تا 70 درجه می‌باشد.

برای ضدعفونی پوست در قبل از عمل جراحی یا تزریقات از یک قسمت محلول ساولن در 30 قسمت الکل اتیلیک 70 درجه استفاده می‌شود. ضمناً از همین محلول می‌توان برای گندزدایی ابزار پزشکی مانند سوند و دست‌کش استفاده کرد.

برای ضدعفونی وسایل فلزی و تیره از همین محلول در مدت 30 دقیقه می‌توان استفاده کرد.

طریقه رقیق کردن الکل

11) از الکل 96 درجه

3 پیمانه الکل 96 درجه + یک پیمانه آب = الکل 70 درجه

2) از الکل 90 درجه

3 پیمانه الکل 90 درجه + دوسوم پیمانه آب = الکل 70 درجه

برای آشنایی با موارد بیشتر کلیک کنید: آشنایی با انواع ضدعفونی‌کننده‌ها و گندزداها