دارونامه دامپزشکی

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ کتاب دارونامه دامپزشکی به سه بخش مهم شامل دام های کوچک، دام های بزرگ وحیوانات دست آموز تقسیم گردیده است که در ابتدای هر قسمت جدولی حاوی لیست کامل داروهای مصرفی با ذکر گونه دامی، مقدار مصرفی دارو و راه تجویز آن تهیه شده و پس از آن شرح کامل هریک از داروها بر اساس موارد مصرف، اثرات جانبی سوء و احتیاطات، تداخل های دارویی و اشکال داروها با مقادیر ضروری آن ذکر شده است.

ویرایش فعلی و سوم  این کتاب تحت عنوان Hand book of Veterinary Drugs توسط Danna G.Allen وهمکارانش در سال 2005 چاپ شده و به کوشش دکتر سید محمد فقیهی (استاد فارماکولوژی دانشگاه تهران) و دکتر حمیدرضا گندمی ترجمه گردیده است.