پنس پلاک کوبی مدل A گوسفندی

پنس مدل A مخصوص پلاک‌های مدل A که پلاک‌های گوش گوسفندی خورشیدی (تنها پلاک با اعداد گود در جهان) هستند، تولید شرکت ایران تورنگ می‌باشد.

تولید شده به رنگ روشن که نمایانگر مرغوبیت و نو بودن مواد است و از سخت‌ترین مواد نشکن موجود.