شپش پر شترمرغ

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ شپش خونخوار نبوده و از ساقه پر تغذیه می‌کند. این شپش‌ها به دیگر پرنده‌ها منتقل می‌شود درمان با حشره‌کش‌های موضعی صورت می‌گیرد. درمان بایستی هر دو هفته یکبار تا حذف کامل انگل تکرار شود.

شپش استراتیولیپوروس استروتیونیس دارای 4-3 میلی‌متر طول بوده وبا یک هجوم سنگین روی پرندگان جوان گزارش شده است این شپش فقط از پر پرنده تغذیه می‌کند بطوری‌که باعث صدمات قابل ملاحظه‌ای می‌شوند، علیرغم اینکه می‌توانند باعث تحریکات مختلف پوستی گردند ولی قادر به استفاده از خون میزبان نیستند.

شپش شترمرغ سعی به مخفی شدن دارد و به‌همین سبب خود را سریعاً در زیر پرها مخفی می‌کند هرچند تخم‌های آنها در محل بارب‌های متصل به شفت کاملاً دیده می‌شوند.

در سال 1909 آدامز یک وسیله جهت حمام شترمرغ تهیه کرد، این دستگاه تشکیل شده بود از یک قفس فلزی که قادر به جا دادن یک شترمرغ درحالت ایستاده در آن بود و این قفس قادر به تحمل وزن پرنده وهدایت آن به داخل تانک در پایین قفس بود تا پس از قرار دادن پرنده در داخل حمام درطی زمان مورد نظر آنرا بالا کشیده سپس پرنده را داخل یک آبکش قرار داده تا مایعات سطح بدن پرنده دوباره به داخل وان حمام برگردد.

برای درمان وکنترل آلودگی از آیورمکتین خوراکی یا تزریقی استفاده می‌شود و برای اسپری از پیرتروئید سنتتیک یا ارگانوفسفره‌ها می‌توان استفاده کرد.