مگس‌ها در انگل‌های شترمرغ

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ مگس‌ها بیشترین وقت خود را روی بدن میزبان گذرانده و خون پرنده را می‌مکد و از بال‌های خود فقط برای پرواز از بدن یک پرنده به بدن سایر پرنده‌ها استفاده می‌کند.

مگس هیپو بوسکا

استروتیوبوسکا استروتیونیس معمولاً در مزارع شترمرغ آفریقای جنوبی یافت می‌شود این حشرات وقتی به تعداد زیاد در اطراف شترمرغ دیده شوند باعث ایجاد تحریکات زیاد دربدن پرنده شده و پرنده مدت زمان زیادی از وقت خود را صرف نوک زدن بخود نموده و باعث وارد کردن صدمه به پرهای خود می‌شود در هوای گرم وطی حملات شدید روی محل عریان ران پرنده نشسته باعث تحریک می‌گردد.

درمان و مبارزه با این مگس مشابه مبارزه با شپش (آیورمکتین خوراکی یا تزریقی) می‌باشد.

مگس سیاه در شترمرغ

مگس سیاه عموماً مثل کولکوئیدس و پشه‌ها، شترمرغ‌ها را در طی دوره‌‌ای از مراحل عمر آزار می‌دهند و باعث تحریک و بیماری و ضعف و لاغری آنها می‌شوند نیش این حشرات همچنین ناقل تعداد زیادی ازعوامل عفونی ویروسی، باکتریایی و انگلی می‌باشد.

این حشرات برای تامین غذای خود از بدن شترمرغ استفاده می‌کنند و گزارش شده است که در اثر حمله آنها به شترمرغ در نزدیک رودخانه نارنجی باعث کشته شدن پرنده شده‌اند و بیشتر شترمرغ نر را برای تغذیه خود ترجیح می‌دهند.

برای پیشگیری از رشد این حشرات ضدعفونی و زه‌کشی رودخانه‌ها وسدها و آبگیرهایی که محل رشد این حشرات می‌باشند و همچنین سمپاشی محل فعالیت این حشرات توصیه شده است.