تغذیه دام

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ در این خبر به بررسی عماولی که سبب غذا نخوردن دام می‌شود خواهیم پرداخت.

- ماده خشک جیره کمتر از 50 درصد باشد. یعنی همانگونه که خشک بودن جیره، میل دام‌ها به خوردن را کاهش می‌دهد، زیاده‌روی در اضافه کردن آب به جیره هم میل دام‌ها به خوردن را کاهش می‌دهد.

- خالی ماندن آخور یا بخش‌هایی از آخور (عدم پخش یکنواخت خوراک موجب گرسنه ماندن دام‌های ضعیف‌تر می‌شود).

- فضای ناکافی و ازدحام دام‌ها کنار آخور.

- فیبر جیره بیشتر از مقدار استاندارد باشد.

- نمک به اندازه کافی در جیره نباشد.

- آبخوری مناسب حجم کمی آب در خود جای داده و در حین مصرف دام، آب تازه را بوسیله شناور به داخل آبخوری تزریق می‌کند.

- مواد خوراک کپک‌زده باشد. 

- باقی ماندن خوراک وعده قبلی در آخور و بوگرفتن خوراک.

- مواد علوفه‌ای (یونجه / کاه / سیلو) بی‌کیفیت باشد.

- استرس گرمایی یا تهویه نامناسب.

- این عامل در شرایط اقلیمی کشور ما (گرم و خشک) و به ویژه در دامداری‌های با سازه قدیمی (ارتفاع سقف کمتر از میانگین 4 متر) عامل ویژه محسوب می‌شود.

- زیاده‌روی در مصرف منابع پروتئین عبوری (پودر ضایعات ماهی و طیور)

نکته طلایی:

استفاده همزمان از مولتی آنزیم‌هایی که کمک به هضم بهتر مواد غذایی و منابع غذایی می‌کند همراه با فرآورده‌های فوق سودمند پروبیوتیکی باعث بهبود عملکرد گله و دام می‌گردد۔