اندام حرکتی دام

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ لنگش اندام حرکتی همواره یکی از مشکلات رایج در دامپروری‌ها بوده است که عوامل مختلف عفونی و غیرعفونی می‌تواند مسبب آن باشد.

لنگش

یکی از راه‌های پیشگیری این است که قبل از خرید دام، حتماً اندام حرکتی آن از جمله دست‌ها و پاهای را به خوبی بررسی کنید. با دقت محل مفاصل دست‌ها و پاها را از لحاظ تورم بررسی کنید.

دو دست و دو پا را در مقایسه باهم ببینید، آیا در یک دست به نسبت دست دیگر، برآمدگی مشاهده می‌کنید؟

اندام حرکتی

آیا وقتی به مفاصل و استخوان های دام دست میزنید، حیوان احساس درد می‌کند؟

با دست زدن به مفصل، حیوان به سرعت دست یا پای خود را عقب می‌کشد؟

اندام حرکتی دام

به زاویه سم‌ها نسبت به زمین توجه کنید:

زاویه سم

وضعیت صحیح پا و سم‌ها:

وضعیت سم

رشد بیش از حد سم‌ها را دست کم نگیرید. چراکه می‌تواند با فشار آوردن به بند انگشت‌های حیوان، منجر به چرخش استخوان و بروز لنگش شدید در دام شود.

رشد سم

به حضور شیارهایی چون تصویر زیر بر روی سم توجه کنید. عواملی چون کمبود مواد معدنی، استرس و رطوبت بالا می‌تواند این شیارها را ایجاد کند.

سم دام