فواید سلنیوم

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ مخمر سلنیوم، قابلیت فراهمی زیستی بیشتر و سمیت کمتر برای استفاده در جیره طیور دارد. این محصول سبب بهبود علمکرد رشد در شرایط تجاری، کاهش استرس در فارم‌های تجاری، کاهش مرگ‌ومیر و بهبود یکنواختی گله می‌شود.

سلنیوم آلی اثر مثبتی بر عملکرد پرنده، بهبود میانگین افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک و بهبود الاستیسیته پوست می‌شوند. مکمل مخمر سلنیوم درمرغان مادر جوجه‌های گوشتی و در مرغان تخمگذار نیز سبب بهبود قابلیت هچ، کیفیت تخم (رنگ) و خصوصیات آنتی‌اکسیدانتی می‌شود.

در حالیکه محتویات سلنيوم ویتامین E و فعالیت آنزیمی گلوتاتیون پراکسیداز افزایش می‌یابد. مقدار ذخایر سلنیوم در بدن بیشتر مردم بسیار پایین است، اما چون رابطه خطی بین مقدار مخمر سلنیوم در جیره مرغ‌ها و محتویات سلنيوم تخم‌ها وجود دارد، تخم‌های غنی شده با سلنیوم می‌توانند کمبود خوراک انسان را جبران نمایند.

این حقیقت وجود دارد که سلنيوم یک عنصر سمی می‌باشد. عدم سمیت دوزهای بالای مخمر سلنیوم، دلیل مهمی در مطلوبیت آن می‌باشد.

چند نکته کلیدی:

- شیوه‌های تولیدی مدرن منجر به فقدان آنتی اکسیدان در طیور می‌شود.

- سلنیوم آلي (مخمر سلنیوم) نسبت به بلنیوم معلنی قابلیت زیست قراهمی بیشتری دارد.

- مکمل مخمر سلنيوم عملکرد مرغان تخمگذار، مرغان مادر و جوجه های گوشتی را بهبود می‌دهد.

- مکمل مخمر سلنيوم مقاومت به cellulites را افزایش داده و انتقال ایمنیت مادری را بهبود می‌دهد.

- مکمل مخمر سلنيوم باروری و قابلیت هچ را بهبود می‌دهد.

- مکمل مخمر سلنیوم، محتویات سلنيوم تخم را افزایش داده و نگهداری تخم را بهبود می‌دهد.