جراحی ٢ساعته و خروج نایلون از شكمبه گوسفند

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛  این ضایعه پس از معاینه و  تشخیص بیماری و با توجه به وضعیت آبستن بودن گوسفند منجر به  جراحی دوساعته در شهرستان سبزوارشد که توسط  توسط دکتر سینا واعظ نیا با موفقیت به اتمام رسید و کیسه نایلون از شکمبه گوسفند خارج شد.
حال عمومی حیوان رضایت بخش است.
متاسفانه آلودگی محیط زیست توسط باقیمانده های پلاستیکی در ایران بصورت فاجعه آمیزی در آمده است و از شمال تا جنوب را آلوده نموده  و حیوانات بصورت مستقیم و انسانها بصورت غیرمستقیم در معرض آسیب های آن هستند.

نایلون درون شكمبه گوسفند

جراحی شکمبه گوسفند

جراحی دام

جراحی گوسفند