زایش طبیعی و غیرطبیعی گوسفند

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ براساس چگونگی موقعیت جنین (Fetus) در رحم مادر، زایش میش را به دو دسته طبیعی و غیرطبیعی دسته‌بندی می‌کنند. اساس این دسته‌بندی طریقه قرار گرفتن جهت پوزه و سر و دست‌های بره در رحم مادر می‌باشد.

چگونگی قرار گرفتن جنین در رحم با توجه به نوع آبستنی (یک یا دو قلو و بیشتر) متفاوت بودن و در زایش‌های دوقلو و بیشتر معمولاً سخت‌زایی وجود دارد.

زایش طبیعی گوسفند (Normal lambing)

در صورتی‌که بره به هنگام زایش در رحم دارای وضعیت سر، پوزه و دو دست به سمت خروجی رحم (واژن و ولوا) باشد، زایش را طبیعی گویند. در چنین شرایطی میش به‌راحتی بره خود را به دنیا آورده و دچار سخت‌زایی و درد بیش از حد زایمان نخواهد شد. در چنین زایشی در صورتی که بره در رحم زنده باشد، زنده متولد می‌گردد.

وضعیت طبیعی بره در رحم، زایش طبیعی

شکل: وضعیت طبیعی بره در رحم، زایش طبیعی

زایش غیرطبیعی (Anormal lambing)

زایش غیرطبیعی به وضعیت بره در رحم مادر به غیر از حالت وضعیت طبعیی  سر، پوزه و دست‌ها به سمت بیرون) گویند. در چنین حالتی وضعیت‌های مختلف مانند تنها سر به سمت عقب و دست‌ها به سمت جلو، دو دست و سر به سمت عقب، سر و یک دست به سمت عقب، پاها به سمت بیرون و... ممکن است وجود داشته باشد.

در چنین حالت‌هایی احتمال بروز سخت‌زایی در مادر وجود داشته و در صورتی‌که به هنگام زایش میش والد از مراقبت ویژه بهره‌مند نگردد به احتمال بسیار زیاد بره مرده متولد خواهد شد.

زایش غیرطبیعی میش

شکل: زایش غیرطبیعی، سر و دست‌ها به سمت عقب

سر به سمت عقب

شکل: زایش غیرطبیعی، سر به سمت عقب

پاها به سمت جلو

شکل: زایش غیرطبیعی، پاها به سمت جلو

سر جلو و دست ها عقب

شکل: زایش غیرطبیعی، سر جلو و دست‌ها به سمت عقب

یک دست به عقب

شکل: زایش غیرطبیعی، یک دست به عقب