بیکربنات سدیم، ایزوکربیجت

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی»؛ محلول ایزوتونیک بی‌کربنات سدیم (1/3 %) با اسمولاریته ۳۰۹ میلی‌اسمول در میلی‌لیتر می‌باشد.

خواص فارماکولوژی ایزوکربیجت

کلیه خواص فارماکولوژی ایزوکربیجت همانند سرم هایپرتونیک بی‌کربنات 8/4 % می‌باشد.

موارد مصرف

1- در اسیدوزهای شدید که PH خون پایین‌تر از 7/2 باشد

2- اسهال‌های شدید در گوساله

3- اسیدوز Dلاکتیک D-lactic acidosis

4- انباشتگی مواد دانه‌ای grain engorgement

5- اسیدوز در گوساله‌ها پس از زایمان سخت

محاسبه نیاز به بیکربنات

پیش از درمان اسیدوز لازم است ابتدا میزان نیاز به بی‌کربنات محاسبه شود (Base deficiency)

(مثلا در گوساله ۵۰kg  که ٪۱۰ دهیدراته و بالای ۸ روز می‌باشد)

(مایع خارج سلولی) ECF × BD (کمبود باز)

1- محاسبه ECF                        0/3 × وزن بدن = ECF

                                             15L = 0/3 × 50

۲- این گوساله در وضعیت فعلی دارای کمبود بازی معادل ۲۰ میلی‌اکی والانت می باشد (طبق جدول)، بنابراین:

(20 میلی اکی والانت) بی‌کربنات ضروری × (۱۵ لیتر) = بی‌کربنات مورد نیاز = ۳۰۰ میلی اکی والانت

٣- برای تبدیل میلی اکی والانت به گرم کافی است آن را در وزن مولکولی بی‌کربنات ضرب نموده و تقسیم بر ۱۰۰۰ کرد.

25/2 گرم = محاسبه نیاز به بی کربنات = بی‌کربنات موردنیاز بر حسب گرم

محاسبه نیاز دام به بیکربنات سدیم

در صورتی‌که از محلول ایزوتونیک ۱/۳ ٪ بیکربنات استفاده کنیم، تقریبا معادل ۲ لیتر سرم به این گوساله باید تزریق شود.

موارد منع مصرف: در آلکالوز شدید مصرف نشود.

بسته‌بندی: ویال 250 و 500 سی‌سی