کپسول خوراکی فنبندازول ، اکسی فن

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ کپسول خوراکی اکسی‌فن (فنبندازول) به پیشگیری و درمان عوارض ناشی از آلودگی انگلی در دام بویژه کرم‌های گرد (نماتود)، نواری (سستود) و پهن (ترماتود) و تخم و لارو آن‌ها کمک می‌کند. 

جذب این دارو از مخاط روده بسیار کم است و به طور کلی می‌توان گفت که جذب بسیار آرام و کندی دارد. در نتیجه در دستگاه گوارش بر بسیاری از انگل‌های گوارشی دارای تاثیرات درمانی مناسب و قابل توجهی است. 

بیشترین مقدار فنبندازول (90%) از طریق مدفوع و مقدار کمی از آن از طریق ادرار دفع می‌شود. در دام‌های شیروار مقداری از دارو از طریق شیر به خارج دفع می‌شود.

این دارو 10 تا 12 ساعت پس از مصرف مقادیر درمانی، بر مراحل لاروی و تخم انگل‌ها اثرات مهارکنندگی خود را اعمال می‌نماید و این در حالی است که بر مراحل بالغ آن نیز 90 تا 100 درصد تاثیرات درمانی دارد.

موارد مصرف

فنبندازول برای درمان آلودگی مراحل بالغ و نابالغ گونه‌های حساس نماتودهای دستگاه گوارش، کرم‌های ریوی و کرم‌های نواری نشخوارکنندگان، تک سمی‌ها و حیوانات کوچک موثر است.

فنبندازول دارای اثرات تخم‌کشی بر روی تخم کرم‌های گرد می‌باشد. با حداقل مقدار درمانی نه تنها بر کرم‌های بالغ بلکه بر مراحل تکاملی کرم‌ها نیز اثرات ضد‌ انگلی دارد به طوری که اثرات مهارکنندگی دارو بر مراحل لاروی و نابالغ برخی گونه‌های نماتودها بسیار وسیع است (تا 100 درصد).

فنبندازول برای درمان آلودگی‌های انگلی دستگاه گوارش و دستگاه تنفس در نشخوارکنندگان (گاو، گوسفند، بز)، تک سمی‌ها (اسب)، حیوانات کوچک (سگ، گربه) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

موارد منع مصرف

مصرف فنبندازول تا ۴۵ روز پس از آبستنی و جفتگیری منع شده است.

مقدار مصرف

گوسفند و بز: یک کپسول ۲۵۰ میلی‌گرمی تا ۵۰ کیلوگرم وزن بدن

اسب و گاو: یک کپسول ۲۵۰۰ میلی‌گرمی تا ۵۰۰ کیلوگرم وزن بدن

سگ و گربه: یک کپسول ۲۵۰ میلی‌گرمی به ازای هر ۵ کیلوگرم وزن بدن

دوز مصرف

دام بزرگ:۱۰-۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

سگ و گربه: ۵۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

زمان پرهیز مصرف

گوشت: تا ۲۸ روز بعد از تجویز دارو

شیر: تا ۳ روز بعد از تجویز دارو

بسته بندی

1.قوطی پلی اتیلن (حاوی ۵۰ عدد کپسول ۲۵۰ میلی گرمی)

2. قوطی پلی اتیلن ( حاوی ۲۰ عدد کپسول ۰ ۲۵۰ میلی گرمی)

عوارض جانبی

مصرف خوراکی این مکمل عارضه ای ندارد.

تداخلات داروئی

ندارد.

شرایط نگهداری

در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و رطوبت کمتر از ۶۰% نگهداری شود.