مدیریت تغذیه و کنترل کیفی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ آموزش و ترویج در تمام کشورهای جهان به‌عنوان اهرمی موثر در انتقال علم و فن‌آوری، جهت بهبود شیوه‌های تولید و وضعیت تولید‌کنندگان از طریق سازمانهای مختلف دولتی عمل می‌کند. از آن‌جا که نتایج حاصل از تحقیقات کاربردی و یا فعالیتهای اجرایی هر روز پدیده‌ای نو در روند افزایش محصولات و تولید بهتر به همراه دارد، هیچ‌گاه پایانی برای آن متصور نیست.

آموزشهای کوتاه‌مدت غیر‌رسمی برای تولید‌کنندگان که به‌عنوان دوره‌های آموزشی و ترویجی تلقی می‌شود، همواره باید استمرار یافته و برای افرادی که دوره‌های اولیه را سپری کرده‌اند، دوره‌های آموزشی عالی‌تر درنظر گرفته شود، به گونه‌ای که هم مروری بر اطلاعات گذشته داشته و هم روشها و دستاوردهای علمی جدید را فرا گیرند.

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان در چند سال اخیر با تهیه و تدوین جزوه‌های آموزشی و برگزاری دوره‌ای آموزشی ترویجی تکثیر و پرورش آبزیان در سطح وسیعی عمل نموده به‌نحوی که زمینه شرکت اغلب پرورش‌دهندگان ماهی در استانها را در این دوره‌ها فراهم کرده است. ولی از آنجا که نیاز به دوره‌های آموزشی پیشرفته احساس می‌شد، اداره کل آموزش و ترویج این معاونت تصمیم به برنامه‌ریزی، جهت برگزاری دوره‌ای ویژه مدیریت مزارع پرورش ماهی در زمینه‌های مدیریت آماده‌سازی استخر، مدیریت ماهی‌دارکردن استخر، مدیریت تغذیه وکنترل کیفی استخر، مدیریت بهداشت و بیماریها، مدیریت هوادهی و تنظیم اکسیژن استخر، مدیریت بهره‌برداری از استخر و....برای استفاده بهتر از امکانات موجود و افزایش تولید برای پرورش‌دهندگانی که دوره‌ای مقدماتی و تکمیلی را طی کرده‌اند، گرفت.

در همین راستا، جلسه‌ای با حضور کارشناسان مجرب در مجتمع تکثیر و پرورش ماهی شهید بهشتی تشکیل و نسبت به تدوین جزوه‌های آموزشی ویژه دوره‌ای مذکور اقدام شد. دوره‌ی فوق برای مدت 3تا4 روز برنامه‌ریزی شده و به‌صورت تئوری، عملی برگزار می‌شود. امید می‌رود انتشار مقاله حاضر در جهت تقویت توان علمی تولید‌کنندگان موثر واقع شود. به‌علاوه اخذ نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران در جهت تقویت محتوی مقاله مزید امتنان خواهد بود.

بخش‌های این مقاله:
کنترل استخرهای پرورش و نگهداری ماهیان مولد گرمابی از نظر عوامل فیزیکو شیمیایی
کنترل استخرهای پرورش و نگهداری مولدها از نظر نوع و توده زنده غذای طبیعی
تولید گزینشی زی شناوران جانوری در استخرهای پرورش لارو
تأمین نیازمندی های غذایی استخرهای پرورش لارو تا انگشت قد
انواع موجودات زنده غذایی داخل استخر و نحوه کشت آنها
تأمین نیازمندی های استخرهای پرورش ماهیان بازاری
کود دهی استخرهای پرورش ماهی برای باروری طبیعی
کوددهی استخرهای پرورش لارو و بچه ماهیان انگشت قد
تغذیه دستی ماهیان با استفاده از فرمول های غذایی مناسب

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان 

اداره کل آموزش و ترویج