واکسن زنده نیوکاسل کلون سویه CL/79

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ واکسن زنده نیوکاسل کلون سویه CL/79 حاوی ویروس زنده نیوکاسل کلون سویه CL/79 به میزان حداقل 106.5EID50 می‌باشد.

معرفی واکسن‌های کلون شده

تمام ویروس‌هایی که اسید نوکلئیک آنها مانند ویروس نیوکاسل از نوع RNA می‌باشند به‌طور طبیعی تمایل به تغییر دارند. بطوری‌که از یک پارتیکل ویروسی بعد از چندین بار تكثیر تحت جمعیت‌های متفاوتی ایجاد می‌گردد که علاوه بر وجود خصوصیات آنتی‌ژنیکی مشترک بین آنها تفاوت‌های محسوس آنتی‌ژنیکی را می‌توان بین آنها مشاهده نمود. این عدم یکنواختی آنتی‌ژنی می‌تواند بعد از گذشت مدتی از استفاده واکسن تغییرات آنتی‌ژنتیکی و عملکردی در خواص واکسن را به‌دنبال داشته باشد.

کلون کردن روشی است با تکنولوژی بالا که انتخاب مناسب‌ترین سویه واکسن را میسر می‌سازد. مراحل کلون کردن با مطالعه بر روی تعداد زیادی از پارتیکل‌های ویروسی مختلف شروع می‌گردد همچنین سایر خصوصیات از جمله آنتی ژنیسیته و میزان فعالیت و قابلیت انتشار و بسیاری دیگر از خصوصیات ویروس مشخص می‌گردد و در انتها مناسب‌ترین پارتیکل ویروسی ائر بقیه سویه‌ها جدا وتخلیص می‌گردد. این پایداری ژنتیکی بعنوان سویه موردنظر در ساخت واکسن به‌کار برده می‌شود.

مزایای واکسن HIPRAVIAR-CLON

1) پاسخ ایمنی مناسب‌تر

پاسخ ایمنی یكنواخت‌تری نسبت به واکسن‌های غیر کلون ایجاد می‌شود تحریک سیستم ایمنی سلولی را در هر دو سیستم مجاری تنفسی و گوارشی سبب می‌شود با تحریک سریع ایمنی هومورال منجر به تولید آنتی‌بادی‌ها در عرض ۸ روز پس از واکسیناسیون می‌گردد.

در مجاورت آنتی‌بادی مادری نسبت به واکسن‌های غیر کلون کمتر خنثی می‌گردد و درنتیجه در حضور آنتی‌بادی مادری از پایداری بیشتری برخوردار است.

2) حفاظت از پرنده در برابر سویه‌های کشنده ویروس نیوکاسل شامل

• حفاظت بیشتر نسبت به سویه‌های انتروتروبیک (Enterotropic strains) زیرا ویروس واکسن در دستگاه گوارش تکثیر پیدا می‌کند.

• حفاظت در مقابل سویه‌های ولوژنیک تروتروپیک نیوکاسل (Neurotropic Velogenic)

• حفاظت در مقابل سویه‌های ولوژنیک ویسرو تروپیک نیوکاسل (Viscerotropic Velogenic).

۳) واکنش منفی (راکسیون) کمتر واکسن

درمقایسه با واکسن غیر كلون راکسیون کمتری را بعد از واکسیناسیون ایجاد می‌نماید.

اندکس بیماریزانی (پاتوژنیسیته) داخل مغزی این سویه لنتوژنیک، بی‌ضرر و موثرترین سویه واکسینال بوده و بی‌ضررتر از سویه مزوژنیک می‌باشد.

مزایای واکسن HIPRAVIAR-CLON

در چه مواقعی استفاده از واکسن (HIPRAVIAR-CLON) پیشنهاد می‌گردد؟

1) این واکسن را می‌توان در اولین نوبت و نوبت‌های بعدی در نیمچه‌های گوشتی مرغ‌های تخمگذار به روش‌های مختلف ازجمله آشامیدنی، قطره چشمی، قطره بینی، اسپری در واکسیناسیون گله استفاده نمود.

۲) به‌دلیل اینکه رآكسیون بعد از مصرف واکسن ناچیز است، می‌توان از این واکس در گله‌هایی که ازنظر مایکوپلاسما ( MSوMG) آلوده هستند استفاده نمود.

۳) در زمان استفاده با واکسن کشته نیوکاسل خاصیت سینرژیسم (تقویتی) دارد.

4) می‌توان همزمان با واکسن زنده و کشته گامبورو این واکسن را مصرف کرد.

عملکرد بهتر

واکسن كلون هیپرا پاسخ ایمنی بهتری را در پرندگان ایجاد می‌نماید در آزمایش Vaccination and infection test پاسخ سرمی ایجاد شده بعد از استفاده از واکسن‌های کلون هیپرا ولاسوتا با استفاده از تست H1 و پاسخ ایمنی ایجاده شده بعد از چالنج با یکدیگر مقایسه شده است.

واکسن كلون هیپرا

واکسن HIPRAVIAR-CLON تولید آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده را تحریک و پرندگان فارم را در زمان شیوع آلودگی به فرم حاد و کشنده احشایی (ولوژنیک ویسروتروپیک) در منطقه محافظت می‌نماید. مصرف این واکسن در هفته اول زندگی امکان‌پذیر می‌باشد و باتوجه به شرایط منطقه و نظر دکتر دامپزشک فارم تجویز می‌گردد.

نحوه نگهداری: دار دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد و دور از نور نگهداری شود.

بسته‌بندی: در ویال‌های ۲۵۰۰ دوزی (هر ۱۰ ویال داخل یک بسته)

زمان منع مصرف: ندارد

تولید کننده: شرکت هیپرا اسپانیا