کنترل کیفی داروهای دامپزشکی

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ دارو به موادی گفته می‌شود که به‌منظور تشخیص - تخفیف - تسکین - پیشگیری و یا درمان بیماری در انسان یا دام به‌کار رود. به عبارت دیگر به موادی غیر از غذا که به‌منظور تحت تاثیر قراردادن ساختمان و یا عمل بدن به کار رود دارو گفته می‌شود.

اسامی‌دارویی: داروها حداقل ۳ نام متفاوت می‌توانند دارا باشند که عبارتند از:

الف: نام غیرتجاری یا غیر اختصاصی: دیازپام

ب: نام تجاری با اختصاصی: والیوم

ج: نام شیمیایی: ۷، کلرو، ۱، ۳ دی‌هیدرو، 1، متیل، ۵، فنیل، ۲ هیدروژن، ۱، ۴، بنزودیازپین، ۲، اون

فارماکوگنوزی

داروها بر اساس منبع و منشاء به دو گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اول: منشاء ساختگی: امروزه بیشتر داروها بدین صورت سنتز و عرضه می‌شوند

گروه دوم: منشاء طبیعی: که خود به ۳ دسته تقسیم می‌شوند:

١- مواد معدنی

۲- مواد حیوانی

3- مواد گیاهی

داروهای گیاهی خود به گروه‌‎های مختلف زیر تقسیم می‌گردند:

1-  آلكالوئیدها ۲- گلیکوزیدها ۳- رزین‌ها ۴- صمغ‌ها ۵- تانن‌ها ۶- روغن‌ها

اشکال دارویی:

1- اشکال خوراکی

2- اشکال عمومی

3- اشکال استنشاقی

4- اشکال موضعی

1- اشکال خوراکی

اشکال خوراکی برحسب شکل ظاهری و فیزیکی به دو صورت عرضه می‌شوند

الف: فراورده‌های جامد مانند: پودر قرص - کپسول - بلوس - مروارید

ب: فراورده‌های مایع مانند: قطره - شربت - امولوسیون – الكسیر - مخلوط

2- اشکال عمومی

اشکال عمومی برحسب اهداف درمانی به دو صورت عرضه می‌شوند:

الف: تزریقی مانند: آمپول - ویال - محلول‌های حجیم - کارپول

ب: کاشتنی مانند: پلت

3- اشکال استنشاقی 

الف) گازی    ب) آئروسل    ج) مایعات فرار

4- اشکال موضعی

اشکال موضعی: براساس نوع کاربرد:

الف: اشکال خارجی ب: اشکال موضعی

اشکال خارجی

به‌منظور رفع ناراحتی‌های پوست و سطح خارجی بدن به‌کار می‌روند. شامل: لینمان – پماد – پودر پانسمان‌کننده - کلودیون - لوشن - کرم – اسپری – محلول

اشکال موضعی: داروهایی که در این گروه قرار می‌گیرند عمدتا در مجاورت مخاط اعضای مختلف بدن قرار می‌گیرند، شامل: شیاف - اوول - پماد – تنقیه - محلول - کرم

بخش‌های دیگر این مقاله:
مراحل عرضه دارو
قوانین مربوط به داروهای دامپزشکی
اصول GMP (روش‌های خوب تولید) در تولید دارو

دسته بندی داروها
شرایط نگهداری داروها

ارائه دهنده: دکتر سیده منصوره جلال زاده