قوانین مربوط به داروهای دامپزشکی

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ فلسفه تشکیل WHO (سازمان بهداشت جهانی) این بود که قوانین دست و پا گیر را حذف کند و ازطرفی قوانین بهداشتی سخت‌تر شود. یکی از سازمان‌های مرجع در روابط تجارت جهانی سازمان دامپزشکی و سازمان‌های بهداشتی هستند که تاییدکننده واردات و صادرات می‌باشند.

به‌طورکلی در کنترل داروهای دامپزشکی ۳ موضوع 1- quality  2- safety  3- efficacy را باید مدنظر داشت.

quality (کیفیت)

یعنی دارو با روش‌های مناسب کنترل کیفیت در جای مناسب و تحت لیسانس و کنترل مراجع رسمی ساخته شده باشد و این دارو مطابق با رعایت اصولGMP  تولید شده باشد.

Safety (ایمنی)

داروی مورد مصرف در دام فاقد عوارض جانبی باشد و همچنین برای افراد در تماس با دام و یا دارو فاقد عوارض جانبی باشد یعنی فردی که دارو را به دام تزریق می‌کنند و یا از محصولات دامی استفاده می‌کنند عوارض جانبی نداشته باشد.

efficacy (اثربخشی)

داروی مورد استفاده بر علیه بیماری‌های موردنظر موثر واقع شود و این نوع مؤثر بودن باید مشخصا گفته شود در چه نوع دامی و با چه نسبتی و با چه دوزاژی و چه راه تجویز و در چه مدت زمانی دارو مؤثر است.

بیشتر بدانیم:
درخواست WHO از پرورش دهندگان فعال عرصه دام
۶۰درصد بیماری های انسانی منشاء حیوانی دارد

اگر فرض کنیم داروهای دامپزشکی تحت کنترل قرار نگیرید چه مشکلاتی پیش می‌آید؟

داروهای ناشناخته ازنظر کیفیت label نشده و تاریخ مصرف گذشته وارد بازار می‌شود و یا به منظور صرفه‌های اقتصادی داروهایی تولید می‌شود که ازنظر قیمت نازل ولی از نظر کیفیت بسیار پایین است.

همچنین بیشتر مصرف‌کنندگان مردم عامی هستند بنابراین اطلاعات دارویی مناسب در اختیارشان قرار نمی‌گیرد و در مصرف دچار مشکل می‌شوند و در حیوانات مولد غذا، زمان قطع مصرف دارو رعایت نمی‌شود و عدم رعایت باقی مانده‌های دارویی واردات و صادرات محصولات دامی را مشکل‌ساز می‌کند.

تکرار این مشکلات و تکرار عدم رعایت موارد فوق به‌صورت زنجیره‌وار گسترش پیدا می‌کند و مسائل بهداشتی و اقتصادی در سطح جامعه حتی بین‌الملل ایجاد می‌کند.

هدف اصلی کنترل داروهای دامپزشکی 

تامین سلامتی حیوانات - بهبود محصولات دامی‌ - و حفاظت از بهداشت عمومی است.

مقررات و قوانین باید این تضمین را ایجاد کنند که در ساخت - واردات - توزیع - فروش، efficacy، safety، quality، دارو حفظ می‌شود.

توزیع دارو یکی از مهمترین راه‌هایی است که دسترسی آسان و مطمئن همراه با حفظ کیفیت مطلوب دارو را برای مصرف‌کننده تضمین و تسهیل نموده و موجب می‌گردد تا دارو در زمان، مکان و با کیفیت مناسب در اختیار متقاضی قرار گیرد.