نحوه جمع آوری نمونه برای آزمایش متابولیک پروفایل در گاو

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ بسیار مهم است که نمونه‌های خون به سرعت گرفته شده و سرم آنها به‌سرعت جدا شود تا هم از همولیز و هم از بروز نتایج اشتباه جلوگیری شود.

وسایل مورد نیاز

سوزن شماره ۱۶- ۲۰ استریل یک بار مصرف همراه با سرنگ ۱۰CC  یا لوله‌های مخصوص خون‌گیری با نگهدارنده و سوزن مخصوص فاقد ماده ضد انعقاد.

بیشتر بدانیم:
نمونه گیری و ارسال نمونه برای آزمایشگاه سم شناسی

روش‌ها

محل نمونه‌گیری را قبل از انجام کار تمیز و ضدعفونی می‌کنیم. روی لوله یا سرنگ جمع‌آوری نمونه برچسب زده و مشخصات دام را می‌نویسیم. نمونه را از سیاهرگ گردنی یا سیاهرگ دمی می‌گیریم.

بلافاصله نمونه‌ها را کنار یخ قرار داده و به آزمایشگاه ارسال می‌کنیم. لازم است هرچه سریع‌تر سرم جدا شود.

تأخیر در جداسازی لخته از سرم سبب می‌شود میزان پتاسیم سرم افزایش یابد (از سلول‌های قرمز خون آزاد می‌شود) و گلوکز خون کاهش می‌یابد (توسط سلول‌های قرمز خون مصرف می‌شود. بنابراین نمونه‌ها باید تا زمان جداسازی سرم در حرارت یخچال یا کنار یخ نگهداری شوند. (منجمد نشوند.)

در صورتی که همولیز اتفاق بیفتد، سطح فسفر، پتاسیم، آلبومین و منیزیم افزایش یافته و ممکن است، سبب ایجاد نتایج نامطمئن در مورد NEFA و BHBA شود. در صورتی که امکان حمل سریع نمونه‌ها به آزمایشگاه نباشد، می‌توان پس از جداسازی کامل سرم آن را تا زمان حمل منجمد کرد.

برای مطالعه کامل این مقاله کلیک کنید:
آزمایش پروفایل متابولیک در گاوهای شیری