بتائین در خدمت تغذیه نشخوارکنندگان

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ بتائین در تغذیه نشخوارکنندگان چه فوایدی خواهد داشت و چگونه به سلامت دام کمک خواهد کرد؟

۱. نقش بتائین در متابولیسم ریشه‌های متیل و کمک به نشخوارکنندگان برای عبور از مرحله انتقال:

در گاوهای شیری گروه‌های متیل باعث افزایش تولید شیر، افزایش تولید چربی شیر، افزایش درصد چربی شیر و کاهش اختلالات متابولیکی می‌شوند.

بیشترین کاربرد بتائین در تغذیه گاوهای دوره انتقال بر نقش آن در متابولیسم چربی‌ها متمرکز می‌باشد، چرا که لیپوپروتئین‌ها با چگالی خیلی کم نیازمند ریشه متیل بالایی در این دوره هستند.

در گاوهای دوره انتقال بتائین باعث افزایش خروج چربی از کبد و کاهش ساخت چربی در کبد شده و میزان اسیدهای چرب غیر استریفیه در خون کاهش می‌یابد.

در گاوهای شیرده مقدار بتائینی که ازطریق جیره تامین می‌شود بسیار کم است و از سویی دیگر مقدار زیادی از گروه متیل با تولید شیر از بدن خارج می‌گردد که سبب محدودیت دسترسی به منابع متیل می‌گردد، بنابراین توصیه می‌گردد بتائین در این دوره بایستی علاوه بر سایر منابع متیل در جیره غذایی گاوهایی شیری قرار گیرد.

بیشتر بدانیم:
برنامه ریزی برای انتقال آرام
گرما بیش از آنچه گمان می کنید، به گاوها ضربه می زند
کیفیت شیر به عواملی علاوه بر شیردوشی برمی گردد

٢. نقش بتائین در کاهش استرس گرمایی:

بتائین می‌تواند باعث افزایش ابقای آب در درون سلول‌ها شود. از سوی دیگر می‌دانیم که فعالیت تمامی آنزیم‌های درون سلولی در یک محیط آبی صورت می‌گیرد.

درنتیجه استفاده از بتائین در جیره می‌تواند باعث افزایش ابقای آب درون سلولی و بهبود فعالیت آنزیم‌های درون سلولی شود که منجر به تحمل آسان‌تر تنش حرارتی می‌گردد.

در استرس گرمایی (تنش حرارتی) افزودن بتائین به جیره می‌تواند منجر به بهبود تولید شیر و ترکیبات شیر شود.

نقش مصرف بتائین در افزایش تولید شیر در طی تنش حرارتی
نقش مصرف بتائین در افزایش تولید شیر در طی تنش حرارتی

برای مطالعه کامل این ماله کلیک کنید:
بتائین (Betaine)