بتائین در خدمت تغذیه ماهی ها

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ بتائین در صنعت پرورش ماهی‌ها نقش بسزایی دارد که با آگاهی از آن می‌توان به افزایش تولید و کاهش بیماری‌ها کمک نمود.

١. کاهش پرت خوراک و افزایش راندمان غذایی با مصرف بتائین:

از عوامل مهم در تغذیه آبزیان پرورشی در محیط محصور، طبیعی بودن مواد اولیه تشکیل‌دهنده خوراک آنهاست که ضمن تسهیل در روند رشد، از بروز اثرات نامطلوب و ایجاد شرایط حاد جلوگیری کند.

بتائین یکی از ترکیبات موثر بر ایجاد مقاومت ماهی‌ها در شرایط نامساعد می‌باشد. این ماده در بهبود مصرف غذا که از طریق تحریک حواس بویایی و چشایی تأثیر می‌گذارد باعث افزایش سرعت بلع غذا شده و زمان باقی ماندن پلت غذایی را در آب کاهش می‌دهد که از آلودگی محیط زیست آبی جلوگیری بعمل می‌آید.

درنتیجه غذا با حداقل ضایعات، راندمان و بازده بالایی را خواهد داشت و پیامد آن بهبود ضریب تبدیل غذایی، کاهش هزینه خوراک و در نهایت اقتصادی‌تر شدن جیره غذایی است.

۲. تامین ریشه متیل:

بتائین یا تری‌متیل گلایسین یک ماده محلول در آب می‌باشد و ازنظر شیمیایی یک مولکول باثبات بوده که حتی قادر است در دمای ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد هم، فعالیت شیمیایی خود را انجام دهد.

ترکیب بتائین تنها متیل‌دهنده مستقیم جهت ساخت اسیدهای آمینه گوگردی و پروتئین‌های ساختاری اندام آبزیان است و نقش و اهمیت این گروه (CH3) برای موجودات زنده از آنجایی است که:

• اولاً در بدن موجودات زنده سنتز نمی‌شود و تامین آنها تنها ازطریق منابع غذایی از قبیل بتائین است.

• ثانیاً متیل یک عامل مهم در سیستم ایمنی بدن آبزیان بوده و به همین دلیل بتائین نقش مهمی را در افزایش کارایی سیستم ایمنی بویژه در شرایط نامساعد محیطی دارا می‌باشد.

بیشتر بدانیم:
تغذیه ماهیان پرورشی
روش های افزایش تولید در واحد سطح مزارع پرورش ماهی
دانستنی‌هایی درباره بهداشت و بیماری‌های ماهی

٣. نقش بتائین در کنترل فشار اسمزی:

تغییرات فشار اسمزی آب ناشی از عبور منبع آبی از مناطق دارای فلور گیاهی بالا که باعث قلیائی شدن و از مناطق دارای معادن باعث اسیدی شدن آن می‌شود و همچنین گل آلودگی آب ورودی مزرعه پرورش درنتیجه باران‌های شدید در بهار و در نهایت نواسانات پی‌اچ (pH) آب از جمله اثرات استرس‌زا برای آبزیست و بر روی روند رشد آن تأثیر منفی می‌گذارد.

بتائین با نقش ویژه‌ی خود در این زمینه و محافظت سلول‌های بدن، بویژه سلول‌های دارای فعالیت زیاد فیزیولوژیک مانند کبدی و آبششی در برابر نوسانات (pH) یک حالت تسکین‌دهنده به آبزی داده تا بتواند در بدترین شرایط به رشد خود ادامه دهد.

٤. نقش بتائین در کنترل کبد چرب:

جلوگیری از بیماری دژنره سانس کبدی (کبد چرب) درنتیجه افزایش بیش از حد چربی‌های اشباع در جیره غذایی ماهیان سردآبی بویژه در فصول سرد زمستان که فعالیت‌های زیستی ماهی کاهش پیدا می‌کند.

همچنین مشخص گردیده است که بتائین، کبد حیوانات مورد آزمایش را دربرابر سموم کبدی مانند اتانول و کربن تتراکلراید محافظت می‌کند.

نقش محافظتی بتائین در مورد کبد نیز احتمالا ازطریق ایجاد اس آدنوزیل می‌باشد.

5. محافظت از آبزیان در شرایط متغییر اسمزی در آب‌های شور با کمک بتائین:

علاوه بر آن بتائین احتمالا ازطریق فعالیت اسمولتیکی نیز نقش محافظتی خود را ایفا می‌کند. یکی از جنبه‌های جالب خاصیت اسمولیتیکی بتائین نقش آن در حفاظت از اسپرم‌های منجمد و کاهش استرس ماهی‌هائی مانند سالمون که در آب شیرین پرورش یافته و سپس در آب دریا رها می‌شوند، می‌باشد.


کاهش مقادیر چربی عضله، بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش جذب مواد غذایی درنتیجه تحریک حس بویایی و چشایی در آبزی و در نهایت افزایش میانگین وزن بدن آبزیان بویژه ماهیان سردآبی (Salmonidea)، ماهیان خاویاری (Acipenseridea)  و میگو به میزان ۱۲ درصد می‌باشد.

افزایش قدرت زنده‌مانی تخم ماهی در مراحل مختلف آن (Green egg-Eye egg)، لارو و آبزیان بالغ به میزان ۶۰ درصد از جمله اثرات مفید بتائین است.

برای مطالعه کامل این ماله کلیک کنید:
بتائین (Betaine)