کدام گاوها فحل هستند؟

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ اگر مجددا به تعریف فحلی باز گردید، ساده است بگویید یک گاو یا تلیسه می‌ایستد و اجازه می‌دهد گاوهای دیگر روی آن بپرند، فحل است. ولی در مورد گاوی که پرش می‌کند چطور؟ آیا او نیز فحل است؟

تقریبا 65 تا ۷۰ درصد دام‌هایی که پرش می‌کنند نیز فحل هستند. ۱۸ تا ۲۰ درصد دیگر نیز در مرحله پیش‌فحلی می‌باشند و پس از مدت ۱۰ تا ۲۰ ساعت، برای پرش سایر گاوها می‌ایستند و به آنها اجازه پرش می‌دهند. تلقیح چنین گاوهایی به باروری رضایت‌بخشی منتج نخواهد شد.

بیشتر بدانیم:
عوامل موثر در تلقیح تلیسه ها

حدود ۷ تا ۹ درصد پرش‌ها به‌وسیله دام‌هایی که در مرحله پس فحلی هستند، صورت می‌گیرد. ممکن است در این گاوها «خونروش» نیز مشاهده گردد. این زمان، اغلب برای آبستن نمودن چنین دام‌هایی بسیار دیر است.

مابقی پرش‌ها به‌وسیله گاوهای ماده‌ای صورت می‌گیرد که در مرحله لوتئال چرخه تولیدمثل خود هستند. تلقیح چنین گاوهایی فقط به‌دلیل پرش، به آبستنی منجر نخواهد شد. گاوهای آبستنی که دارای جسم زرد فعال هستند نیز ممکن است بر روی هم گله‌ای‌های خود بپرند.

در واقع، ۸ تا ۱۰ درصد گاوهای آبستن نیز ممکن است علائم فحلی را نشان دهند؛ بنابراین ضروری است در موقع تلقیح مجدد گاوهایی که قبلا تلقیح شده‌اند، احتیاط نمود.

برای مطالعه کامل مقاله کلیک کنید:
فحل یابی کلید تلقیح موفقیت آمیز


برچسب ها: