انوع مختلف مرگ موش برای انواع مختلف موش

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ موش انواع مختلف دارد، جهت موفقیت در مبارزه با گونه‌های مختلف موش باید از نوع صحیح طعمه استفاده کرد.

آشنایی با این محصول:
سم موش بنیرات پلت (Bonirat)

راهنمای انتخاب صحیح نوع طعمه بنیرات برای مبارزه با گونه‌های مختلف موش

نوع طعمه پاستا
سم موش پاستا
پلت
سم موش پلت
واکس بلاک
سم موش واکس بلاک
نوع فضا نوع موش
میزان تاثیر عالی خوب خوب‌تر فضای داخل  موش صحرایی قهوه‌ای (نروژی)
موش صحرایی قهوه‌ای
(نروژی)
خوب‌تر خوب عالی فضای خارج
عالی خوب خوب‌تر فضای داخل  موش صحرایی سیاه
موش صحرایی سیاه
خوب‌تر خوب عالی فضای خارج
عالی خوب‌تر خوب فضای داخل  موش خانگی
موش خانگی
خوب‌تر عالی خوب فضای خارج
عالی خوب‌تر خوب فضای داخل  موش مغان
موش مغان
خوب‌تر عالی خوب فضای خارج