دیازینون 60٪ ، مک سیدول 60٪ EC

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ مک سیدول با اثر گوارشی و تماسی دارای تاثیر وسیعی بر روی انگل‌های جلدی دام و خاصیت ابقائی مطلوبی بر روی پوست می‌باشد.

دیازینون از آزاد شدن کولین استراز جلوگیری می‌کند که در پستانداران آنزیم‌های موجود در بافت‌ها مقادیر اندک جذب شده از سم را هیدرولیز و اکسید نموده و آن را غیرفعال می‌کنند ولی در بندپایان بعلت عدم وجود آنزیم فوق سم مهار نشده و باعث مرگ آنها می‌شود.

این سم در طبیعت به‌سرعت تجزیه شده و در مواد غذایی ذخیره نمی‌شود و درنتیجه سمیت آن برای پستانداران کم می‌باشد.

ماده موثره: دیازینون 60٪

گروه شیمیانی: ارگانوفسفره

ترکیب: یک لیتر مک سیدول حاوی ۹۰۰ گرم دیازینون است.

موارد مصرف مکسیدول

مکسیدول بر طیف وسیعی از انگل‌ها، ازجمله کنه‌های یک میزبانه و در بعضی موارد چندمیزبانه، مگس‌های خونخوار موثر می‌باشد و کنترل‌کننده خوبی برای میاز جلدی گوسفند و میاز زخم می‌باشد.

مهمترین تاثیر آن بر روی جرب گوسفند و سایر دام‌ها بوده و برای کنترل حشرات مزاحم لانه حیوانات و محیط زندگی انسان (سوسک، مگس ، پشه و شپش) مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این دارو در طیور و گربه مجاز نمی‌باشد.

روش و میزان مصرف مکسیدول

مورد مصرف روش مصرف نوع انگل مقدار مصرف تکرار (مصرف بعدی)
گاو محلول‌پاشی مستقیم دام‌ها کنه ، جرب وشپش ۱ در هزار  
حمام کنه ، جرب وشپش ۱ در هزار  
• در صورت ۱۰٪ کاهش حجم محلول اولیه اضافه نمودن محلول مجدد با غلظت 2/5 در هزار
گوسفند محلول‌پاشی مستقیم دام‌ها کنه، جرب وشپش و میاز جلدی ۱ در هزار  
حمام کنه وجرب وشوش 0/5 در هزار  
• در صورت ۱۰٪ کاهش حجم محلول اولیه، اضافه نمودن محلول مجدد با غلظت 1/5 در هزار
• در صورت آلودگی شدید، تکرار حمام بعد از ۱۰-۷ روز درمورد جرب و بعد از ۱۷ روز در مورد شپش و بعد از ۲۱ روز در مورد کنه بوئوفیلوس لازم است.
 

مراقبت‌های ویژه

۱- حمام و محلولپاشی باید ۲ هفته بعد از پشم‌چینی انجام شود.

۲- در هنگام بارندگی نباید حمام یا محلول‌پاشی صورت گیرد و درصورت بارندگی شدید در طی ۲۶ ساعت بعد از مصرف مک سیدول حمام دادن یا محلول‌پاشی باید تکرار شود.

٣- مک سیدول برای ماهیان وزنبورعسل سمی است.