گروه تتراسیکلین ها

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ گروه تتراسیکلین ها (Tetracycline) از دسته آنتی‌بیوتیک‌ها دارای اثر باکتریواستاتیکی گسترده‌ای هستند و از سنتز پروتئین در باکتری جلوگیری می‌نمایند. بعنوان انتخاب دوم و سوم آنتی‌بیوتیک، بکار برده می‌شود.

تتراسیکلین‌ها واقعا داروهای وسیع‌الطیفی می‌باشند و لذا بر کوکسی‌های گرم مثبت و گرم منفی، هوازی و بی‌هوازی بروسلا، مایکوپلاسما، کلامیدیا، ریکتزیا و برخی پروتوزوئرها همچون آمیب‌ها مؤثر می‌باشد.

در محیط اسیدی بهترین فعالیت را دارند. انواع تتراسیکلین عبارتند از اکسی‌تتراسیکلین، کلروتتراسیکلین، داکسی سیکلین و تتراسیکلین هیدروکلراید. داکسی سیکلین معمولا فعالیت بیشتری نسبت به سایر تتراسایکلین‌ها دارا می‌باشد.

فراورده‌های حاوی کلسیم به تتراسیکلین‌ها متصل و شلاته می‌شوند و لذا جذب آنها را کاهش می‌دهند.

راه‌های تجویز دارو بصورت خوراکی، تزریقی (I. M - I. V) پماد چشمی و پماد پوستی (مصرف موضعی) می‌باشد.