گروه ماکرولیدها

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ در گروه ماکرولیدها (Macrolide) آنتی‌بیوتیک‌هایی نظیر اریترومایسین، تایلوزین، تیل‌مایکوزین را می‌توان نام برد. این داروها بوسیله تداخل و مهار سنتز پروتئین‌های باکتری، سبب جلوگیری از رشد میکروب‌ها می‌شود که برهمین اساس جزء آنتی‌بیوتیک‌های باکتریواستاتیک قرار می‌گیرد.

طیف اثر این داروها شبیه به پنی‌سیلین است و در درمان عفونت‌های خفیف تا متوسط تنفسی، پوستی و بافت نرم ناشی از مایکوپلاسما و کورینه باکتریوم بکار می‌رود. ماکرولیدها به‌علت محلولیت در چربی به سرعت در بافت‌ها نفوذ می‌کنند.

پس از تزریق این دسته دارویی مقدار موثری از دارو در شیر وارد می‌شود و بدین جهت برای درمان اورام پستانی ناشی از استافیلوکوک‌ها و مایکوپلاسماها موثر هستند.

کلیندامایسین Clindamycin و لینکومایسین Lincomycin

لینکومایسین و کلیندامایسین شبیه به هم هستند و بصورت خوراکی و تزریقی قابل استفاده است، اما جذب گوارشی کلیندامایسین مناسب‌تر و بهتر از لینکومایسین می‌باشد.

این دو دارو ازلحاظ ساختار شیمیایی ماکرولید نیستند اما خواص فارماکولوژیک آنها مشابه ماکرولیدهاست.

لینکومایسین دارای نفوذ و پخش مناسب در استخوان است و این یکی از مزایای این داروست که در درمان عفونت‌های استخوانی و یا عفونت‌های بی‌هوازی استخوانی، خصوصا وقتی که عفونت در قبال سایر آنتی‌بیوتیک‌ها نظیر پنی‌سیلین و اریترومایسین مقاوم باشند، بکار می‌رود.

این دارو باتوجه به ایجاد غلظت بالا در شیر در درمان اوران پستانی و همچنین تورم مفاصل مایکوپلاسمائی بکار می‌رود.