اثر افزودن روغن آفتابگردان بر جيره گاوهای شیری

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ هدف این مطالعه بررسی تاثیرات روغن آفتابگردان سلنیوم و ویتامین "ای" بر جیره‌های غذایی گاو شیری و تاثیر آن بر روی شیر گاو و پارامتر‌های خون افراد استفاده‌کننده بود.

دلایل مطالعه

امروزه مردم بطور جدی از اثرات اکسیدان‌ها بر سلامتی ابراز نگرانی می‌کنند و بدنبال راهی برای پیشگیری و غلبه بر پیری و بیماری‌هایی ازقبیل سرطان و ناراحتی‌های قلبی هستند. دو دسته از آنتی‌اکسیدان‌های مهم و طبیعی که در این مورد موثر شناخته شده‌اند ویتامین "ای" و سلنیوم‌اند.

نقاط متعددی از جهان و ازجمله برزیل با کمبود سلنیوم مواجهه‌اند و ضروری‌ست که این ماده به جیره غذایی افزوده شود. بدلیل بالا بودن ارزش غذایی شیر، افزودن این ترکیبات به شیر می‌توان مشکلات ناشی از کمبود را مرتفع ساخت.

شرح آزمایش

بیست و چهار گاو نژاد جرسی در چهار تیمار طبقه‌بندی شدند:

تیمار یک) شاهد

تیمار دو) افزودن روزانه 2/5 میلی‌گرم سلنیوم +۱۰۰۰واحد ویتامین "ای" در روز به ماده خشک جیره

تیمار سه) افزودن روزانه ۳درصد روغن آفتابگردان به ماده خشک جیره

تیمار چهار) افزودن روزانه 2/5 میلی‌گرم سلنیوم +۱۰۰۰ واحد ویتامین "ای" در روز به ماده خشک جیره + افزودن ۳درصد روغن آفتابگردان به ماده خشک جیره

این دوره تحقیقاتی دوازده هفته به طول انجامید (بعلاوه چهارده روز جهت سازگاری یافتن با جیره)

گاوها دوبار در روز شیردوشی می‌شدند و هر هفته فاکتور‌های چربی، پروتئین ، لاکتوز و کل ماده خشک محاسبه و آنالیز می‌شد. همچنین در هفته ۴۰ و ۱۲سرم خون گاوها ازنظر سطح ویتامین "ای" و سلنیوم بررسی گشت.

شیر گاوهای تحت تیمار و جمع‌آوری شده و مورد تغذیه کودکان یک مدرسه ابتدایی قرار گرفت. (هر روز ۵۰۰ میلی لیتر در روز) و در طی این سه ماه از این کودکان نمونه خون گرفته و سطح سلنیوم و ویتامین "ی" نمونه‌ها بررسی شد.

بیشتر بدانیم:
کیفیت شیر به عواملی علاوه بر شیردوشی برمی گردد
پیش بینی ارزش غذایی جیره روزانه گاوهای شیری
میکروبیولوژی شیر و کاهش بار میکروبی آن

بحث و بررسی

بر طبق نتایج آزمایشات افزودن مکمل روغن باعث کاهش چربی شیر گردید و این تیمار تاثیری بر پروتئین شیر و لاکتوز و کل ماده خشک نداشت. سطح سلنیوم شیر در گاوهایی که مکمل سلنیوم دریافت کرده بودند بیشتر بود.(0/038 میلی‌گرم بر لیتر برای گروه شاهد و 0/115 میلی‌گرم بر لیتر برای گروه در یافت‌کننده مکمل روغن و سلنیوم)

ویتامین ای در نمونه خون گروه دریافت‌کننده مکمل ویتامین "ای" افزایش داشته است. برای گروه شاهد سطح آن 4/93 میلی‌گرم بر لیتر و برای گروه دریافت‌کننده مکمل روغن و آنتی‌اکسیدان 6/58 میلی‌گرم بر لیتر بود.

سرم خون کودکانی که از شیر گاوهای گیرنده مکمل سلنیوم تغذیه کرده بودند از سطح سلنیوم بیشتری تا بیست و هشت و هشتاد و چهار روزگی برخوردار بود. (0/045 میلی‌گرم بر لیتر برای گروه شاهد و 0/118 میلی‌گرم بر لیتر پس از بیست و چهار روز).

کودکانی که از شیر گاوهای مکمل ویتامین "ای" استفاده کرده بودند نیز در نمونه‌گیری سرم خون سطح ویتامین "ای" بیشتری داشتند. (10/2 میلی‌گرم بر لیتر برای گروه دریافت‌کننده مکمل روغن ویتامین "ای" و 5/96 میلی‌گرم بر لیتر برای گروه شاهد تا بیست و هشت روزگی).

نتیجه‌گیری

بر طبق نتایج، روغن آفتابگردان در جیره گاو سبب کاهش چربی شیر گشته، سلنیوم و ویتامین "ای" در جیره غذایی گاو سبب افزایش ویتامین "ای" و سلنیوم در سرم خون گاو و سلنیوم شیر گردید. همچنین جیره‌های غنی شده با سلنیوم و ویتامین "ای" سبب افزایش سطح مواد مغذی با اهمیت در بدن کودکان گردید.


ترجمه: میترا مزینانی (کارشناس علوم دامی)

منابع: AnnualIFAMA World ForumandSymposiumFrankfurt 2011 ES MAIHARA, V.A.; GONZAGA, I.B.; SILVA, V.L. Daily dietary